kaassassuk.Com ©OPK 2009                    

 

 

Kaassassuk.com

 

 

7 Gode vaner: (af Stephen R Covey)

 

De 7 Gode Vaner skaber et stærkt menneskeligt fundament for øget præstationsevne på det personlige, ledelsesmæssige og organisatoriske plan.

 

Personligt lederskab og livskraft

 

De 7 Gode Vaner - nøgleord: 

 

Vane 1: Vær proaktiv
Tag initiativ - hold løfter - påtag dig ansvar - påvirk resultaterne i positiv retning
Bliv bevidst om forskellen på proaktiv og reaktiv tankegang • I dentificér områder, hvor reaktiv adfærd påvirker resultaterne negativt • Find proaktive reaktionsmåder i forhold til de personlige og forretningsmæssige udfordringer

 

Vane 2: Begynd med slutningen
Udarbejd en vision - fastsæt og afklar din personlige mission - opstil personlige og team mål - udpeg de vigtigste prioriteringer - fokusér på resultaterne
Forstå, hvordan samspillet mellem for mental og fysisk skabelse sikrer et kvalitetsresultat • Opnå overensstemmelse mellem organisationens mission og den personlige indsats • Skab harmoni mellem personlige mål og dit teams mål

 

Vane 3: Gør det første først
Følg strategien - fokusér på det væsentlige frem for udelukkende på hastesager - definér målrettede aktiviteter - prioritér dine aktiviteter - brug planlægningsværktøjer
Opdel arbejds- og personlige opgaver i nøgleopgaver • Prioritér dine opgaver både ugentlig og dagligt • Sørg for, at opgaverne både tjener langsigtede og kortsigtede mål • Eliminér hastende, men mindre vigtige opgaver • Lær planlægningsværktøjer, der sikrer effektivitet og resultater

 

Vane 4: Tænk vind/vind
Skab bedre forretningsrelationer - samarbejd effektivt - løs konflikter - indgå ægte vind/vind-aftaler
Forstå, hvilke handlingsmønstre, der er ineffektive i menneskeligt samspil • Oplev fordelene ved at have et vind/vind-udgangspunkt • Løs konflikter, opnå udbytterige forhandlinger og indgå gode, holdbare og langsigtede aftaler ved at benytte ægte vind/vind i tanke og handling

 

Vane 5: Søg først at forstå - dernæst at blive forstået
Kommunikér mere overbevisende og troværdigt - afdramatisér anspændte situationer - lyt effektivt - kom med input og feedback, der fremmer gensidig forståelse
Lær lyttevaner, der skaber bedre relationer og resultater • Udøv empatisk lytning og bliv en bedre sparringspartner • Empatisk lytning løsner op i anspændte konflikt-situationer • Den rigtige feedback styrker relationen • Præsentér information på en måde, der sikrer positiv modtagelse

 

Vane 6: Skab synergi
Værdsæt forskellighed - udnyt forskellige kompetencer - samarbejd om beslutningstagning og problemløsning - skab større kreativitet - udvikl innovative løsninger
Se fordelene ved at skabe synergi • Værdsæt og fremelsk mangfoldige synspunkter og evner i organisationen • Få øje på evt. barrierer, der kan hæmme integration af forskellige synspunkter • Udnyt synergien i egen beslutningstagning • Løs forretningsproblemer og skab stærke innovative løsninger gennem samarbejde med synergi

 

Vane 7: Slib saven
Opnå balance i livet - træn evnen til personlig udvikling - træn evnen til selvfornyelse
Lær, hvordan arbejds- og livsprioriteter balanceres • Fasthold og forny din personlige produktionsevne • Forstå principperne i fortsat og vedholdende træning af evnen til at skabe personlig udvikling • Udarbejd en personlig udviklingsplan