kaassassuk.Com ©OPK 2009                    

 

 

Kaassassuk.com

 

 

Forandringsledelse

 

 

Forandringsanalyse/Strategi:

 

Det er vigtigt at afsætte Estimat, Økonomi samt beslutning hvilke Kompetencer der stilles til forandringledelse samt forankring i ledelse. Kommunikation bliver blivet vigtigt element både horisontal og vertikalt, til analysen skal der implementeres kommunikationsplan og risikoanalyse for forandringsprocessen.

 

Risiko analyse:

Når analyse og plan er udarbejdet skal der laves risiko analyse og alle ricisi skal identificeres og planlægges og vurderes efter kategorisering. (Se eksempel)

 

Risikoanalyse

Risiko

Årsag

Sandsynlig-hed
1 = lidet sandsynlig
2 = bestemt muligt
3 = yderst sandsynligt

Konsekvens
1 = generende
3 = skader og koster
10 = hindrer gennemførelse

Risikotal
(sandsynlig-hed x konsekvens)

Handle-plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felt 1 Risiko: Hvad der kan gå galt eller mislykkes?

 Felt 2 Årsag: Hvad er årsagen til, at risikofaktoren indtræder?

 Felt 3 Sandsynlighed: Hvor sandsynligt er det, at risikofaktoren indtræder?

 Felt 4 Konsekvens: Hvor alvorlig er det, hvis risikofaktoren indtræder?

 Felt 5 Risikotal: Felt 3 x felt 4

 Felt 6 Handleplan: Hvilken handleplan skal iværksættes i forhold til risikofaktoren

 

 

Risiko Brainstorm:

 

 • Hvor,
 • Hvornår
 • Hvordan
 • Hvem

 

Risiko årsagen kan her være af:

 

 • Teknisk karakter
 • Systemmæssig karakter
 • Omverdensmæssig karakter
 • Lovgivningsmæssig karakter
 • Politisk karakter
 • Menneskelig karakter
 • Eller lignende.

 

Hvorfor går Forandringer galt?

 

 • Utilstrækkelig forståelse for forandringens omfang.
 • Manglende vision
 • Ineffektive forandringsaktører.
 • Efterrationalisering af forandringsprocessen.
 • At tro forandringen kun er en teknisk opgave
 • Brugen af geografiske og organisatoriske grænser som "demarkationslinier" for forandringers omfang.

 

Effekt:

 

 • Hvad er effekten efter forandring i virksomheden?
 • Hvad er effekten for slutproduktet?
 • Hvad er effekten for økonomien?
 • Hvad er effekten for ressourcerne?

 

Implementerings faser (Eksempel):

 

Fase 1:

 

Formelle rammer på plads:

Systemer, struktur, nye roller og ny ansvarsfordeling, Rsikolog og Kommunikationsplan er på plads.

 

Fase 2:

 

Træningsfasen:

Intens træning og coaching i de nye roller og opgaver. Mange projektgrupper/programgrupper og task forces om, hvordan man får omsat en ny kultur til handling og resultater. Vigtigt at give alle en chance – og en støtte til at klare omstillingen.

 

Fasen løber måske over 1-2 år.

 

Fase 3:

 

Styringsfasen:

Nye styringssystemer og incitamenter fastlægges – men først her. Mulige omplaceringer af ledere og medarbejdere – både internt og eksternt. Kriterierne for succes i organisationen ændrer sig – nogle medarbejdere blomstrer op, andre blomstrer af. Alle får en chance, men erfaringen fra den private sektor er, at op mod en tredjedel ender med at (må) søge væk.

 

Fase 4:

 

Formaliseringsfasen:

Her forankres og formaliseres de politikker og systemer, der er blevet resultatet af den samlede proces. Organisationen har – for en tid – fundet en mere stabil form.

 

Metoder:

Der er mange måder at implementerer forandringsprocessen, det er vigtig at finde den rigtige implementeringsform før opstart af forandringsprocessen.

 

 

 

 

Links til Forandringsledelse:

 

 

___________________________

 

 

Kontakt

Kontakt »