kaassassuk.Com ©OPK 2009                    

 

 

Kaassassuk.com                     Opdateret 26.11.09

 

Projektledelse

 

Er en fagdisciplin til at definere, styre og prioritere projekter. Projektledelse indeholder en række værktøjer, som projektledere bruger til at styre projekter. Som fag trækker projektledelse både på elementer fra ledelse, kommunikation og tekniske discipliner.

 

 

Hvad er Projekt?

 

"En midlertidig, Skræddersyet organisation, der løser en afgrænset vanskeligt opgaver."

 

Der er mange definitioner; men som regel defineres projekter som tidsbegrænsede, med begrænset budget og begrænsede mængder af arbejdsindsats. Hertil nævnes ofte, at projekter er unike (i modsætning til drift, hvor man har prøvet før), komplekse og med behov for mange kompetencer og dermed ofte for tværorganisatorisk samarbejde. Uanset definitionen er projekter et valg. Et valg om at gøre en særlig omtanke og planlægningsindsats for at løse den givne udfordring. Omtanken og planlægningsindsatsen kommer til udtryk i en række discipliner, som tilsammen udgør fagområdet projektledelse.

 

Hvad er IT-Projekt?

 

 • Analyse projekt
 • Software udviklings projekt
 • Tilretningsprojekter
 • Udrulningsprojekter
 • Lverance projekter
 • Vedligeholdelsesprojekter
 • Forandringsledelses projekter
 • Organisationsprojekter ved hjælp af IT Systemer
 • Teknologi udviklings projekter

 

 

Projekt modeller:

 

Inden for faget projektledelse er der en række forskellige projektmodeller, som kan bruges til at styre projekter. Projektmodellerne er projektlederens vejledning i, hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres og hvornår det skal gøres. Projektmodellerne er ofte fremstillet som en række faser projektet bevæger sig igennem.

 

Prince 2 ( Projects IN Controlled Environments )

IPMA      ( International Project Management Association )

PMI        ( Project Management Institute )

 

 

Vigtige værktøjer i projektledelse er:

 

 • Afgrænsning og definition af projekt
 • Business Case
 • Estimering af tidsforbrug
 • Mennesketyper
 • Risikostyring
 • Projektplanlægning
 • Ressourcestyring
 • Økonomistyring
 • Leverancestyring
 • Porteføljestyring
 • Kommunikation
 • Dokumentation

   

   

  Forskellige Aktør typer af en Projektleder:

   

  Det er vigtig at kende sin personlige egenskab og håndtering af personlighedstype under sit Projekt arbejde. Projektleder skal også være bevidst om sin personlige udvikling og kende sit Styrker og Svagheder. Det er vigtigt at håndtere imellem sin private personlighed samt professionel rolle.

   

  Personlighedstyper:

   

  De fire temperamenter

  Sangvinikeren: (Blod) er let, glad og sorløs.

  Melankolikeren: (Sort galde) er tung og trist.

  Kolerikeren: (Gul galde) er rask og heftig.

  Flegmatikeren: (Slim) er langsom og ligevægtig.

   

  Enneagrammet

  Perfektionisten: (Reformer) Moralist og ordenmenneske.

  Hjælperen: (Helper) Omsorgful, Bekymrende, Hjælpsom.

  Motivatoren: (Motivator) Selvsikker, Vil gerne have Succes.

  Kunstneren: (Individualist) Kreativ og indadvendt.

  Tænkeren: (Thinker) Analytisk, Iagttagende.

  Loyalisten: (Loyalist) Pligtopfyldende, Selvudslettende.

  Generalisten: (Enthusiast) Udadvent, Optimisk, Impulsiv.

  Lederen: (Leader) Magtfuld, Diktatorisk, Aggressiv.

  Formidler: (Peacemaker) Fredsommelig, beroligende, Udglattende, Flegmatisk.

   

  Myers-Briggs

  Udadvent/Indadvent:                                                            Er du selskabeligt anlagt eller for dig selv?

  Sansende/Intuitiv:                                                              Har du fokus på detaljer og fakta, eller oplever du merei helheder?

  Tænkende/Følende:                                                       Træffer du beslutninger logisk og rtionelt eller mere intuitivt?

  Vurderende/Opfattende:                                                       Er du struktueret og planlæggende med styr på tingene, eller er du mere spontan og tager tingene som de kommer?

  Adizes

  Producent (P):                                                                  Her er fokus på handling og resultater. Der skal ske noget, og vi skal være færdige. Det er produktet som er vigtigt.

  Administrator (A):                                                            Fokus på orden, Systemer, Rationel og analytisk tænkning. Process er vigtigt.

  Entreprenør (E):                                                                Dette er iværksætteren som er kreativ og kan se nye muligheder. Er det rigtige ting vi laver?

  Integrator (I):                                                                Dette er Politikkeren som ser samarbejdsmuligheder og kan bringe de rigtige folk ind til at løse opgaven.

   

  OCEAN modellen

  Åbent Sind / Lukket Sind.

  Samvittighedsfuld / Samviggtighedsløs.

  Udadvendt / Indadvendt.

  Sympatisk / Usympatisk.

  Nervøs / Rolig.

   

   

  Vejen til IT-Projekt succes:

   

  It-projekter er besværlige. Så besværlige, at du skal se bort fra it-delen. For at starte et it-projekt bør du ikke bare påvise forretningsgevinsten. Du skal også kunne tale ledelsens sprog og fokus på organisationen.

   

  Sådan få du succes med IT-Projekter:

   

  1. Forankring i ledelsen
  2. Forandringsledelse
  3. Fokuser på mennesker
  4. Afsæt tid til drift og oplæring/uddannelse
  5. Sæt klare krav og mål
  6. Opdel projekter i faser
  7. Afklar roller og ansvar
  8. Ikke alt kan forudses
  9. Styr Risikofaktorerne
  10. Vent ikke med testen til sidst
  11. Følg op på krav og resultater
  12. Prioriter knaldhårdt
  13. Synliggør gevinster
  14. Styr på kommunikationsplan
  15. Styr på Styregruppen
  16. Styr på Projektgruppen

   

   

   

   

  Links til Projektledelse:

   

   

   

  Prince 2

  Prince 2 official site»

  Prince 2 OGC»

  Prince 2 APMG-UK»

  Prince 2 International Group»

  Prince 2 Best Practice»

   

  ___________________________

   

   

   

  IPMA

  IPMA »

   

  ___________________________

   

   

  PMI

  PMI »

   

  ___________________________

   

   

  Kontakt

  Kontakt »